Các bệnh truyền nhiễm

Ho gà
Uốn ván
Bại liệt
Tiêu chảy do Rota virus
Sởi
Quai bị
Rubella
Viêm gan A
Viêm não Nhật Bản